Agencja Turystyczna ITA
ul. Św. Rocha 33, Białystok

Miasto: Białystok

Adres: ul. św. Rocha 33 lok. 16

E-mail: itabialystok@wp.pl

Telefon: 85 744 66 24, 514 528 860