Kup Kartę Planeta Młodych PLUS dla osób od 31 do 59 lat

Każda wersja karty zapewnia identyczny dostęp do systemu zniżek Karta Planeta Młodych oraz konkursów. Różnią się one jedynie zakresem i sumą ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE NA CAŁYM ŚWIECIE Z WYŁĄCZENIEM KANADY I USA

Karta Planeta Młodych Travel Plus (TA Plus, TD Plus)

TA Plus

460 zł | KUP TERAZ

KL: 60 000 EUR | OC: 30 000 EUR
NNW: 7 000 PLN

TD Plus

580 zł | KUP TERAZ

KL: 60 000 EUR | OC: 30 000 EUR
NNW: 20 000 PLN

 • Karta ważna przez 12 miesięcy
 • Karta przeznaczona dla osób w wieku od 31 do 59 lat, wyjeżdżających za granicę
 • Karta zawiera ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (7 000 PLN wariant TAPlus lub 20 000 PLN wariant TDPlus).
 • Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej.
 • Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu
 • Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu oraz USA i Kanady.
 • Koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR
 • W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej.
 • Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży.
 • Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni.

Opcjonalnie, za dodatkową opłatą istnieje możliwość rozszerzania ochrony o

Wykonywanie pracy fizycznej (w tym wolontariatów i staży) w trakcie podróży zagranicznej (do wysokości SU KL) +570 PLN wariant TAPlus
+640 PLN wariant TDPlus
Ryzyko związane z biernym uczestnictwem w aktach terroru (do wysokości SU KL)+70 PLN
Ubezpieczenie bagażu podróżnego (do 2 000 PLN)+40 PLN
Następstwa chorób przewlekłych (do wysokości SU KL)+210 PLN
Podwyższenie sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy w podróży, kosztów poszukiwania i ratownictwa do 100 000 EUR +185 PLN
Świadczenie szpitalne – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku+70 PLN
Ryzyko związane ze szkodami powstałymi w związku z pozostawaniem pod wpływem alkoholu (do wysokości SU KL)+190 PLN

Karta Planeta Młodych Travel Sport Plus (TSA Plus, TSD Plus)

TSA Plus

630 zł | KUP TERAZ

KL: 60 000 EUR | OC: 30 000 EUR
NNW: 7 000 PLN

TSD Plus

900 zł | KUP TERAZ

KL: 60 000 EUR | OC: 30 000 EUR
NNW: 20 000 PLN

 • Karta ważna przez 12 miesięcy
 • Karta przeznaczona dla osób w wieku od 31 do 59 lat, wyjeżdżających za granicę
 • Karta zawiera ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (7 000 PLN wariant TSAPlus lub 20 000 PLN wariant TSDPlus).
 • Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej.
 • Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu oraz wyczynowego uprawiania sportu i uprawiania sportów wysokiego ryzyka
 • Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu oraz USA i Kanady.
 • Koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR
 • W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej.
 • Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży.
 • Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni.

Opcjonalnie, za dodatkową opłatą istnieje możliwość rozszerzania ochrony o

Wykonywanie pracy fizycznej (w tym wolontariatów i staży) w trakcie podróży zagranicznej (do wysokości SU KL) +680 PLN wariant TSAPlus
+810 PLN wariant TSDPlus
Ryzyko związane z biernym uczestnictwem w aktach terroru (do wysokości SU KL)+70 PLN
Ubezpieczenie bagażu podróżnego (do 2 000 PLN)+40 PLN
Następstwa chorób przewlekłych (do wysokości SU KL)+210 PLN
Podwyższenie sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy w podróży, kosztów poszukiwania i ratownictwa do 100 000 EUR +185 PLN
Świadczenie szpitalne – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku+70 PLN
Ryzyko związane ze szkodami powstałymi w związku z pozostawaniem pod wpływem alkoholu (do wysokości SU KL)+190 PLN

UUBEZPIECZENIE NA CAŁYM ŚWIECIE W TYM W KANADZIE I USA

Karta Planeta Młodych Travel VIP Plus (TDV Plus)

TDV Plus

1300 zł | KUP TERAZ

KL: 60 000 EUR | OC: 30 000 EUR
NNW: 20 000 PLN

 • Karta ważna przez 12 miesięcy
 • Karta przeznaczona dla osób w wieku od 31 do 59 lat, wyjeżdżających za granicę
 • Karta zawiera ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (20 000 PLN).
 • Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej.
 • Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu
 • Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu
 • Koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR
 • W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej.
 • Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży.
 • Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni.

Opcjonalnie, za dodatkową opłatą istnieje możliwość rozszerzania ochrony o

Wykonywanie pracy fizycznej (w tym wolontariatów i staży) w trakcie podróży zagranicznej (do wysokości SU KL) +1400 PLN
Ryzyko związane z biernym uczestnictwem w aktach terroru (do wysokości SU KL)+70 PLN
Ubezpieczenie bagażu podróżnego (do 2 000 PLN)+40 PLN
Następstwa chorób przewlekłych (do wysokości SU KL)+210 PLN
Podwyższenie sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy w podróży, kosztów poszukiwania i ratownictwa do 100 000 EUR +185 PLN
Świadczenie szpitalne – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku+70 PLN
Ryzyko związane ze szkodami powstałymi w związku z pozostawaniem pod wpływem alkoholu (do wysokości SU KL)+190 PLN

Karta Planeta Młodych Travel VIP Sport Plus (TSDV Plus)

TSDV Plus

1800 zł | KUP TERAZ

KL: 60 000 EUR | OC: 30 000 EUR
NNW: 20 000 PLN

 • Karta ważna przez 12 miesięcy
 • Karta przeznaczona dla osób w wieku od 31 do 59 lat, wyjeżdżających za granicę
 • Karta zawiera ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (20 000 PLN)
 • Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej.
 • Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu oraz wyczynowego uprawiania sportu i uprawiania sportów wysokiego ryzyka
 • Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu.
 • Koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR
 • W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej.
 • Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży.
 • Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni.

Opcjonalnie, za dodatkową opłatą istnieje możliwość rozszerzania ochrony o

Wykonywanie pracy fizycznej (w tym wolontariatów i staży) w trakcie podróży zagranicznej (do wysokości SU KL) +1800 PLN
Ryzyko związane z biernym uczestnictwem w aktach terroru (do wysokości SU KL)+70 PLN
Ubezpieczenie bagażu podróżnego (do 2 000 PLN)+40 PLN
Następstwa chorób przewlekłych (do wysokości SU KL)+210 PLN
Podwyższenie sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy w podróży, kosztów poszukiwania i ratownictwa do 100 000 EUR +185 PLN
Świadczenie szpitalne – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku+70 PLN
Ryzyko związane ze szkodami powstałymi w związku z pozostawaniem pod wpływem alkoholu (do wysokości SU KL)+190 PLN

Karta Planeta Młodych – ubezpieczenia dodatkowe

 • dla osób posiadających ochronę w InterRisk
 • możliwość rozszerzenia ochrony o poniższe ryzyka :
 • ważne tak jak Twoja Karta Planeta Młodych

Wykonywanie pracy fizycznej (w tym wolontariatów i staży) w trakcie podróży zagranicznej (do wysokości SU KL)

Ryzyko związane z biernym uczestnictwem w aktach terroru (do wysokości SU KL)

Ubezpieczenie bagażu podróżnego (do 2 000 PLN)

Następstwa chorób przewlekłych (do wysokości SU KL)

Podwyższenie sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy w podróży, kosztów poszukiwania i ratownictwa do 100 000 EUR

Świadczenie szpitalne – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Ryzyko związane ze szkodami powstałymi w związku z pozostawaniem pod wpływem alkoholu (do wysokości SU KL)

Uwaga: Dokument potwierdzający zakup dodatkowego świadczenia otrzymają Państwo tylko w wersji elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu zamówienia Karty.

KUP UBEZPIECZENIE DODATKOWE

Karta Planeta Młodych bez Ubezpieczenia (BU plus)

 • ważna przez 12 miesięcy
 • dla osób które ukończyły 31 lata i nie ukończyły 59 lat
 • zniżki w wybranych punktach na terytorium całej Polski

BU Plus

27 zł | KUP TERAZ

UWAGA: Wszystkie Karty wysyłane są Pocztą Polską listem poleconym priorytetowym lub przesyłką kurierską DHL

do ceny Karty doliczane są następujące opłaty za przesyłkę

wysyłka kurierska na terytorium Polski (DHL) dostawa do dwóch dni roboczych

12,00 zł wysyłka kurierska na terytorium Polski (DHL) do punktu odbioru, dostawa do dwóch dni roboczych

za wysyłkę na terytorium Polski ( list polecony, priorytetowy) dostawa siedem do dziesięciu dni roboczych

za wysyłkę zagraniczną (list polecony priorytetowy)

 • NNW – ubezpieczenie w zakresie trwałego inwalidztwa lub śmierci w Polsce i za granicą
 • KL – ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą w tym leczenia stacjonarnego, ambulatoryjnego oraz leczenia
  stomatologicznego (600 EUR), przedwczesnego porodu do 32 tygodnia ciąży. Ubezpieczenie obejmuje
  transport medyczny oraz koszty pogrzebu za granicą lub transport zwłok.
 • OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie roszczeń cywilnoprawnych dotyczących szkód rzeczowych oraz osobowych poza granicami Polski