Świat – Karta Planeta Młodych Travel Plus

Zamów Kartę Planeta Młodych w wariancie Travel przeinaczoną dla osób , które w trakcie okresu objętego ubezpieczeniem ukończą co najmniej 32 i nie ukończą 60 lat. Karty Travel zawierają ochronę w zakresie ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków , Odpowiedzialności Cywilnej oraz Kosztów Leczenia w trackie podróży po świecie

Travel TA Plus

Plus NNW 7 000 PLN KL 60 000 EUR, OC 50 000 EUR, OC SPORT 50 000 EUR

cena 280 PLN

Karta ważna przez 365 dni

Karta przeznaczona dla osób, które w trakcie ważności Karty ukończą 32 lata i nie ukończą 60 lat. Karta przeznaczona dla osób, które często podróżują. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe w trakcie podróży zagranicznej. Karta obejmuje amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych. Zawiera ochronę w zakresie Kosztów Leczenia  m.in. leczenie stomatologiczne (250 EUR), koszty przedwczesnego porodu (do 32 tygodnia ciąży), koszty leczenia chorób tropikalnych, transport poszkodowanego do placówki medycznej, między placówkami, transport do kraju, transport zwłok, Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci Karta ważna na całym świecie, z wyłączeniem KANADY i USA, Tajlandii oraz Polski.

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z wykonywaniem pracy fizycznej (w zakresie KLNNW) dopłata 270 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o Koszty Leczenia Chorób przewlekłych / dopłata 350 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony w  zakresie Kosztów Leczenia i Transportu, w razie nagłego zachorowania na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej  dopłata 130 PLN.

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z uprawianiem sportów ekstremalnych fizycznej (w zakresie KL, NNWOC) 500 PLN lub wyczynowym uprawianiem sportu (w zakresie KL, NNWOC) 350 PLN

Travel TD Plus

Plus NNW 20 000 PLN KL 60 000 EUR, OC 50 000 EUR, OC SPORT 50 000 EUR

cena 340 PLN

Karta ważna przez 365 dni

Karta przeznaczona dla osób, które w trakcie ważności Karty ukończą 32 lata i nie ukończą 60 lat. Karta przeznaczona dla osób, które często podróżują. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe w trakcie podróży zagranicznej. Karta obejmuje amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych. Zawiera ochronę w zakresie Kosztów Leczenia m.in. leczenie stomatologiczne (250 EUR), koszty przedwczesnego porodu (do 32 tygodnia ciąży), koszty leczenia chorób tropikalnych, transport poszkodowanego do placówki medycznej, między placówkami, transport do kraju, transport zwłok, Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Karta ważna na całym świecie, z wyłączeniem KANADY i USA, Tajlandii oraz Polski.

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z wykonywaniem pracy fizycznej (w zakresie KLNNW) dopłata 350 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o Koszty Leczenia Chorób przewlekłych / dopłata 450 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony w  zakresie Kosztów Leczenia i Transportu, w razie nagłego zachorowania na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej  dopłata 160 PLN.

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z uprawianiem sportów ekstremalnych fizycznej (w zakresie KL, NNWOC) 650 PLN lub  wyczynowym uprawianiem sportu (w zakresie KL, NNWOC) 450 PLN

Travel Sport TSA Plus

NNW 7 000 PLN KL 60 000 EUR, OC 50 000 EUR, OC SPORT 50 000 EUR

cena 380 PLN

Karta ważna przez 365 dni

Karta przeznaczona dla osób, które w trakcie ważności Karty ukończą 32 lata i nie ukończą 60 lat. Karta przeznaczona dla osób, które często podróżują. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe w trakcie podróży zagranicznej. Karta obejmuje zarówno amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych jak i sportów wysokiego ryzyka m. in.  narciarstwo, nurkowanie z aparatem oddechowym, żeglarstwo na morzach i oceanach wspinaczka skałkowa i wysokogórska, sztuki walki, łyżwiarstwo, kitesurfing. Zawiera ochronę w zakresie Kosztów Leczenia ( m.in. leczenie stomatologiczne (250 EUR), koszty przedwczesnego porodu (do 32 tygodnia ciąży), koszty leczenia chorób tropikalnych, transport poszkodowanego do placówki medycznej, między placówkami, transport do kraju, transport zwłok, Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci Karta ważna na całym świecie, z wyłączeniem KANADY i USA, Tajlandii oraz Polski.

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z wykonywaniem pracy fizycznej (w zakresie KLNNW) dopłata 270 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o Koszty Leczenia Chorób przewlekłych / dopłata 510 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony w  zakresie Kosztów Leczenia i Transportu, w razie nagłego zachorowania na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej dopłata 130 PLN.

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z uprawianiem sportów ekstremalnych fizycznej (w zakresie KL, NNWOC) 500 PLN lub  wyczynowym uprawianiem sportu (w zakresie KL, NNWOC) 510 PLN

Travel Sport TSD Plus

NNW 20 000 PLN KL 60 000 EUR, OC 50 000 EUR, OC SPORT 50 000 EUR

cena 550 PLN

Karta ważna przez 365 dni

Karta przeznaczona dla osób, które w trakcie ważności Karty ukończą 32 lata i nie ukończą 60 lat. Karta przeznaczona dla osób, które często podróżują. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe w trakcie podróży zagranicznej. Karta obejmuje zarówno amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych jak i sportów wysokiego ryzyka m. in.  narciarstwo, nurkowanie z aparatem oddechowym, żeglarstwo na morzach i oceanach wspinaczka skałkowa i wysokogórska, sztuki walki, łyżwiarstwo, kitesurfing.

Zawiera ochronę w zakresie Kosztów Leczenia ( m.in. leczenie stomatologiczne (250 EUR), koszty przedwczesnego porodu (do 32 tygodnia ciąży), koszty leczenia chorób tropikalnych, transport poszkodowanego do placówki medycznej, między placówkami, transport do kraju, transport zwłok, Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Karta ważna na całym świecie, z wyłączeniem KANADY i USA, Tajlandii oraz Polski

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z wykonywaniem pracy fizycznej (w zakresie KLNNW) dopłata 350 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o Koszty Leczenia Chorób przewlekłych / dopłata 810 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony w  zakresie Kosztów Leczenia i Transportu, w razie nagłego zachorowania na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej dopłata 160 PLN.

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z uprawianiem sportów ekstremalnych fizycznej (w zakresie KL, NNWOC) 650 PLN lub wyczynowym uprawianiem sportu (w zakresie KL, NNWOC) 810 PLN

Travel Sport VIP TDV Plus

NNW 20 000 PLN KL 60 000 EUR, OC 50 000 EUR, OC SPORT 50 000 EUR

cena 680 PLN

Karta ważna przez 365 dni

Karta przeznaczona dla osób, które w trakcie ważności Karty ukończą 32 lata i nie ukończą 60 lat. Karta przeznaczona dla osób, które często podróżują. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe w trakcie podróży zagranicznej. Karta obejmuje amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych. Zawiera ochronę w zakresie Kosztów Leczenia m.in. leczenie stomatologiczne (250 EUR), koszty przedwczesnego porodu (do 32 tygodnia ciąży), koszty leczenia chorób tropikalnych, transport poszkodowanego do placówki medycznej, między placówkami, transport do kraju, transport zwłok, Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Karta ważna na całym świecie z wyłączaniem Polski.

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z wykonywaniem pracy fizycznej (w zakresie KLNNW) dopłata 750 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o Koszty Leczenia Chorób przewlekłych / dopłata 990 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony w  zakresie Kosztów Leczenia i Transportu, w razie nagłego zachorowania na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej  dopłata 320 PLN.

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z uprawianiem sportów ekstremalnych fizycznej (w zakresie KL, NNWOC) 1400 PLN lub wyczynowym uprawianiem sportu (w zakresie KL, NNWOC) 970 PLN

Travel Sport VIP TSDV Plus

NNW 20 000 PLN KL 60 000 EUR, OC 50 000 EUR, OC SPORT 50 000 EUR

cena 750 PLN

Karta ważna przez 365 dni

Karta przeznaczona dla osób, które w trakcie ważności Karty ukończą 32 lata i nie ukończą 60 lat. Karta przeznaczona dla osób, które często podróżują. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe w trakcie podróży zagranicznej. Karta obejmuje zarówno amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych jak i sportów wysokiego ryzyka m. in.  narciarstwo, nurkowanie z aparatem oddechowym, żeglarstwo na morzach i oceanach wspinaczka skałkowa i wysokogórska, sztuki walki, łyżwiarstwo, kitesurfing. Zawiera ochronę w zakresie Kosztów Leczenia m.in. leczenie stomatologiczne (250 EUR), koszty przedwczesnego porodu (do 32 tygodnia ciąży), koszty leczenia chorób tropikalnych, transport poszkodowanego do placówki medycznej, między placówkami, transport do kraju, transport zwłok, Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Karta ważna na całym świecie z wyłączeniem Polski.

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z wykonywaniem pracy fizycznej (w zakresie KLNNW) dopłata 750 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o Koszty Leczenia Chorób przewlekłych / dopłata 1090 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony w  zakresie Kosztów Leczenia i Transportu, w razie nagłego zachorowania na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej  dopłata 350 PLN.

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z uprawianiem sportów ekstremalnych fizycznej (w zakresie KL, NNWOC) 1400 PLN lub wyczynowym uprawianiem sportu (w zakresie KL, NNWOC) 1070 PLN

UWAGA: Wszystkie Karty wysyłane są Pocztą Polską listem poleconym priorytetowym lub kurierem DHL

do ceny Karty doliczane są następujące opłaty za przesyłkę

13,50 zł wysyłka kurierska na terytorium Polski (DHL) dostawa do dwóch dni roboczych

8,40 zł za wysyłkę na terytorium Polski  ( list polecony, priorytetowy) dostawa siedem do dziesięciu dni roboczych

16,00 zł za wysyłkę zagraniczną  (list polecony priorytetowy)