Świat – Karta Planeta Młodych Travel

Zamów Kartę Planeta Młodych w wariancie Travel przeinaczoną dla osób , które w trakcie okresu objętego ubezpieczeniem ukończą co najmniej 4 i nie ukończą 32 lat. Karty Travel zawierają ochronę w zakresie ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków , Odpowiedzialności Cywilnej oraz Kosztów Leczenia w trackie podróży po świecie

Travel TA

NNW 7 000 PLN KL 60 000 EUR, OC 50 000 EUR, OC SPORT 50 000 EUR

cena 170 PLN

Karta ważna przez 365 dni

Karta przeznaczona dla osób, które w trakcie ważności Karty ukończą 4 lata i nie ukończą 32 lat. Karta przeznaczona dla osób, które często podróżują. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe w trakcie podróży zagranicznej. Karta obejmuje amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych. Zawiera ochronę w zakresie Kosztów Leczenia ( m.in. leczenie stomatologiczne (250 EUR), koszty przedwczesnego porodu (do 32 tygodnia ciąży), Koszty Leczenia chorób tropikalnych, transport poszkodowanego do placówki medycznej, między placówkami, transport do kraju, transport zwłok, Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Karta ważna na całym świecie, z wyłączeniem KANADY i USA, Tajlandii oraz Polski.

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z wykonywaniem pracy fizycznej (w zakresie KLNNW) dopłata –180 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o Koszty Leczenia Chorób przewlekłych

dopłata- 220 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony w  zakresie Kosztów Leczenia i Transportu, w razie nagłego zachorowania na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej  dopłata 90 PLN.

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z uprawianiem sportów ekstremalnych fizycznej (w zakresie KL, NNWOC) 310 PLN lub wyczynowym uprawianiem sportu (w zakresie KL, NNWOC) 220 PLN

Travel TD

TD NNW 20 000 PLN KL 60 000 EUR, OC 50 000 EUR, OC SPORT 50 000 EUR

cena 220 PLN

Karta ważna przez 365 dni

Karta przeznaczona dla osób, które w trakcie ważności Karty ukończą 4 lata i nie ukończą 32 lat. Karta przeznaczona dla osób, które często podróżują. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe w trakcie podróży zagranicznej. Karta obejmuje amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych. Zawiera ochronę w zakresie Kosztów Leczenia ( m.in. leczenie stomatologiczne (250 EUR), koszty przedwczesnego porodu (do 32 tygodnia ciąży), Koszty Leczenia chorób tropikalnych, transport poszkodowanego do placówki medycznej, między placówkami, transport do kraju, transport zwłok, Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Karta ważna na całym świecie, z wyłączeniem KANADY i USA, Tajlandii oraz Polski.

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z wykonywaniem pracy fizycznej (w zakresie KLNNW) dopłata 250 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o Koszty Leczenia Chorób przewlekłych / dopłata – 310 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony w  zakresie Kosztów Leczenia i Transportu, w razie nagłego zachorowania na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej  dopłata 120 PLN.

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z uprawianiem sportów ekstremalnych fizycznej (w zakresie KL, NNWOC) 450 PLN lub wyczynowym uprawianiem sportu (w zakresie KL, NNWOC) 310 PLN

Travel Sport TSA

NNW 7 000 PLN KL 60 000 EUR, OC 30 000 EUR, OC SPORT 50 000 EUR

cena 250 PLN

Karta ważna przez 365 dni

Karta przeznaczona dla osób, które w trakcie ważności Karty ukończą 4 lata i nie ukończą 32 lat. Karta przeznaczona dla osób, które często podróżują. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe w trakcie podróży zagranicznej. Karta obejmuje zarówno amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych jak i sportów wysokiego ryzyka m. in.  narciarstwo, nurkowanie z aparatem oddechowym, żeglarstwo na morzach i oceanach, wspinaczka skałkowa i wysokogórska, sztuki walki, łyżwiarstwo, kitesurfing. Zawiera ochronę w zakresie Kosztów Leczenia ( m.in. leczenie stomatologiczne (250 EUR), koszty przedwczesnego porodu (do 32 tygodnia ciąży), koszty leczenia chorób tropikalnych, transport poszkodowanego do placówki medycznej, między placówkami, transport do kraju, transport zwłok, Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Karta ważna na całym świecie, z wyłączeniem KANADY i USA, Tajlandii oraz Polski.

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z wykonywaniem pracy fizycznej (w zakresie KLNNW) dopłata – 180 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o Koszty Leczenia Chorób przewlekłych / dopłata – 340 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony w  zakresie Kosztów Leczenia i Transportu, w razie nagłego zachorowania na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej  dopłata 90 PLN.

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z uprawianiem sportów ekstremalnych fizycznej (w zakresie KL, NNWOC) 310 PLN lub wyczynowym uprawianiem sportu (w zakresie KL, NNWOC) 340 PLN

Travel Sport TSD

TSD NNW 20 000 PLN KL 60 000 EUR, OC 50 000 EUR, OC SPORT 50 000 EUR

cena: 340 PLN

Karta ważna przez 365 dni

Karta przeznaczona dla osób, które w trakcie ważności Karty ukończą 4 lata i nie ukończą 32 lat. Karta przeznaczona dla osób, które często podróżują. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe w trakcie podróży zagranicznej. Karta obejmuje zarówno amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych jak i sportów wysokiego ryzyka m. in.  narciarstwo, nurkowanie z aparatem oddechowym, żeglarstwo na morzach i oceanach wspinaczka skałkowa i wysokogórska, sztuki walki, łyżwiarstwo, kitesurfing. Zawiera ochronę w zakresie Kosztów Leczenia ( m.in. leczenie stomatologiczne (250 EUR), koszty przedwczesnego porodu (do 32 tygodnia ciąży), koszty leczenia chorób tropikalnych, transport poszkodowanego do placówki medycznej, między placówkami, transport do kraju, transport zwłok, Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Karta ważna na całym świecie, z wyłączeniem KANADY i USA, Tajlandii oraz Polski.

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z wykonywaniem pracy fizycznej (w zakresie KLNNW) dopłata –250 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o Koszty Leczenia Chorób przewlekłych / dopłata – 490 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony w  zakresie Kosztów Leczenia i Transportu, w razie nagłego zachorowania na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej  dopłata 120 PLN.

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z uprawianiem sportów ekstremalnych fizycznej (w zakresie KL, NNWOC) 450 PLN lub wyczynowym uprawianiem sportu (w zakresie KL, NNWOC) 490 PLN

Travel Sport VIP TDV

NNW 20 000 PLN KL 60 000 EUR, OC 50 000 EUR, OC SPORT 50 000 EUR

cena 600 PLN

Karta ważna przez 365 dni

Karta przeznaczona dla osób, które w trakcie ważności Karty ukończą 4 lata i nie ukończą 32 lat. Karta przeznaczona dla osób, które często podróżują. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe w trakcie podróży zagranicznej. Karta obejmuje amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych. Zawiera ochronę w zakresie Kosztów Leczenia m.in. leczenie stomatologiczne (250 EUR), koszty przedwczesnego porodu (do 32 tygodnia ciąży), Koszty Leczenia chorób tropikalnych, transport poszkodowanego do placówki medycznej, między placówkami, transport do kraju, transport zwłok, Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Karta ważna na całym świecie z wyłączaniem Polski.

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z wykonywaniem pracy fizycznej (w zakresie KLNNW) dopłata 650 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o Koszty Leczenia Chorób przewlekłych / dopłata 890 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony w  zakresie Kosztów Leczenia i Transportu, w razie nagłego zachorowania na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej  dopłata 280 PLN.

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z uprawianiem sportów ekstremalnych fizycznej (w zakresie KL, NNWOC) 1250 PLN lub wyczynowym uprawianiem sportu (w zakresie KL, NNWOC) 870 PLN

Travel Sport VIP TSDV

NNW 20 000 PLN KL 60 000 EUR, OC 50 000 EUR, OC SPORT 50 000 EUR

cena 680 PLN

Karta ważna przez 365 dni

Karta przeznaczona dla osób, które w trakcie ważności Karty ukończą 4 lata i nie ukończą 32 lat. Karta przeznaczona dla osób, które często podróżują. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe w trakcie podróży zagranicznej Karta obejmuje zarówno amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych jak i sportów wysokiego ryzyka m. in.  narciarstwo, nurkowanie z aparatem oddechowym, żeglarstwo na morzach i oceanach wspinaczka skałkowa i wysokogórska, sztuki walki, łyżwiarstwo, kitesurfing. Zawiera ochronę w zakresie Kosztów Leczenia  m.in. leczenie stomatologiczne (250 EUR), koszty przedwczesnego porodu (do 32 tygodnia ciąży), koszty leczenia chorób tropikalnych, transport poszkodowanego do placówki medycznej, między placówkami, transport do kraju, transport zwłok, Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci Karta ważna na całym świecie z wyłączeniem Polski.

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z wykonywaniem pracy fizycznej (w zakresie KLNNW) dopłata 650 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o Koszty Leczenia Chorób przewlekłych / dopłata 990 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony w  zakresie Kosztów Leczenia i Transportu, w razie nagłego zachorowania na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej dopłata 320 PLN.

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z uprawianiem sportów ekstremalnych fizycznej (w zakresie KL, NNWOC) 1250 PLN lub  wyczynowym uprawianiem sportu (w zakresie KL, NNWOC) 970 PLN

UWAGA: Wszystkie Karty wysyłane są Pocztą Polską listem poleconym priorytetowym lub kurierem DHL

do ceny Karty doliczane są następujące opłaty za przesyłkę

13,50 zł wysyłka kurierska na terytorium Polski (DHL) dostawa do dwóch dni roboczych

8,40 zł za wysyłkę na terytorium Polski  ( list polecony, priorytetowy) dostawa siedem do dziesięciu dni roboczych

16,00 zł za wysyłkę zagraniczną  (list polecony priorytetowy)