Jest nam niezwykle miło poinformować, że wszystkie Karty zakupione od dnia 25 marca 2024 roku zawierają ochronę w Towarzystwie Ubezpieczeń InterRisk S.A.

Wraz z nowa oferta, wprowadziliśmy kilka atrakcyjnych zmian:

  • Karty w wariantach Travel, zakupione od 25 marca, działają we wszystkich krajach świata z wyłączeniem Polski, kraju stałego zamieszkania ubezpieczonego oraz Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Karty w wariantach VIP działają na całym świecie z wyłączaniem Polski oraz kraju stałego zamieszkania.
  • Ubezpieczenie z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje szeroki zakres uszczerbków na zdrowiu spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem w trakcie podroży zagranicznej.
  • Zmieniliśmy definicję rodziny, objętej ubezpieczeniem w ramach Karty Planeta Młodych Family lub Family Max. W ramach oferty InterRisk S.A. z oferty mogą skorzystać również tzw. Rodziny patchworkowe, w których tylko jedna z osób dorosłych jest, w rozumieniu prawa, rodzicem dziecka.
  • Osoby objęte ochroną w ramach Kart Family i Family Max mają możliwość rozszerzenia ochrony o koszty leczenia związane z pogorszeniem stanu zdrowia, w trackie podroży zagranicznej, w związku z chorobą przewlekłą zdiagnozowaną przed rozpoczęciem podroży.
  • Wprowadziliśmy możliwość rozszerzenia ochrony o świadczenie szpitalne, w ramach którego można ubiegać się o odszkodowanie za pobyt w szpitalu za granicą.

 

W razie pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.