Osobom, kontynuującym ubezpieczenie w ramach Karty Planeta Młodych, Planeta Młodych Plus, Family lub Family Max oferujemy 3% zniżki na zakup nowej Karty. Z rabatu mogą skorzystać osoby, których wcześniej zakupiona Karta straciła lub straci ważność w ciągu najbliższych trzydziestu dni. Aby skorzystać z rabatu należy przygotować numer poprzedniej Karty.

Przy zakupie Karty w jednym z punktów sprzedaży, należy poinformować pracownika biura o przysługującej zniżce i podać numer Karty, która traci ważność

Rabat, możesz uzyskać również przy zamówieniu Karty przez naszą stronę www.planetamlodych.com.pl

W tym celu w pole Zniżka za przedłużenie znajdujące się poniżej formularza z danymi osobowymi, należy wpisać numer poprzedniej polisy.
Uwaga,
Zniżka zostanie naliczona przy kontynuacji ochrony w punktach stacjonarnych przy zakupie przez stronę www. oraz w Aplikacji.

Zniżka zostanie naliczona jedynie w przypadku wpisania tych samych danych (imię i nazwisko) co w roku ubiegłym. Należy zwrócić uwagę na pisownię oraz użycie polskich znaków.

Aby uzyskać zniżkę przy zakupie Karty Family lub Family Max jako Właściciela Karty, należy wpisać osobę, która kontynuuje ochronę na kolejny rok.