Co to jest Ubezpieczenie od Kosztów Leczenia Chorób Przewlekłych i kto powinien je wykupić?

Ubezpieczenie od Kosztów Leczenia zawarte w Kartach Planeta Młodych obejmuje koszty leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego czy tez zakupu lekarstw w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów leczenia, jeśli zachorowanie nastąpiło przed okresem objętym ubezpieczeniem. Osoby chorujące przewlekle, powinny wykupić zatem stosowne ubezpieczenie. Za chorobę przewlekłą uważa się taką, która była stwierdzona i leczona wciągu 24 miesięcy poprzedzających datę rozpoczęcia podróży zagranicznej. Schorzenie takie występuje długotrwale, stale lub ma charakter nawracający.

Rozszerzenie ochrony w tym zakresie zapewnień pokrycie przez ubezpieczyciela pokrycie kosztów leczenia związanych z pogorszeniem stanu zdrowia w związku z zaostrzeniem lub powikłaniami choroby przewlekłej,

Ubezpieczenie od Kosztów Leczenia Chorób Przewlekłych można dokupić do wszystkich Kart Planeta Młodych oraz Planeta Młodych Plus.

Masz więcej pytań? Napisz do nas info@planetamlodych.com.pl