Co to jest Ubezpieczenie od Kosztów Leczenia Chorób Przewlekłych i kto powinien je wykupić?

Ubezpieczenie od Kosztów Leczenia zawarte w Kartach Planeta Młodych obejmuje koszty leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego czy tez zakup lekarstw w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów leczenia, jeśli zachorowanie nastąpiło przed rozpoczęciem podroży. Osoby chorujące przewlekle, powinny wykupić stosowne ubezpieczenie. Za chorobę przewlekłą uważa się chorobę charakteryzującą się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem, leczoną w sposób stały lub okresowy.

Rozszerzenie ochrony w tym zakresie zapewnia pokrycie przez ubezpieczyciela pokrycie kosztów leczenia związanych z pogorszeniem stanu zdrowia w związku z zaostrzeniem lub powikłaniami choroby przewlekłej.

Ubezpieczenie od Kosztów Leczenia Chorób Przewlekłych można dokupić do wszystkich Kart Planeta Młodych, Planeta Młodych Plus oraz Planeta Młodych Family i Family Max.

Masz więcej pytań? Napisz do nas info@planetamlodych.com.pl