Wyciąg z zapisów umowy ubezpieczenia grupowego InterRisk

Zakres i wyłączenia odpowiedzialności