Kup Kartę Planeta Młodych Family dla dwóch osób dorosłych poniżej 59 roku życia oraz dziecka, które ukończyło 4 rok życia

Każda wersja karty zapewnia identyczny dostęp do systemu zniżek Karta Planeta Młodych oraz konkursów. Różnią się one jedynie zakresem i sumą ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE NA CAŁYM ŚWIECIE Z WYŁĄCZENIEM KANADY I USA

Karta Planeta Młodych Family Travel (FA, FD)

FA

630 zł | KUP TERAZ

KL: 60 000 EUR | OC: 30 000 EUR
NNW: 7 000 PLN

FD

690 zł | KUP TERAZ

KL: 60 000 EUR | OC: 30 000 EUR
NNW: 20 000 PLN

 • Karta ważna przez 12 miesięcy
 • Karta przeznaczona dla rodziny, składająca się z dziecka, które ukończyło 4 lata i nie ukończyło 18 roku życia oraz ich dwojga rodziców, którzy nie ukończyli 59 roku życia.
 • Karta zawiera ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (7 000 PLN wariant FA lub 20 000 PLN wariant FD).
 • Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej.
 • Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu
 • Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu oraz USA i Kanady.
 • Koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR
 • W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej.
 • Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży.
 • Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni.

Opcjonalnie, za dodatkową opłatą istnieje możliwość rozszerzania ochrony o

Ryzyko związane z biernym uczestnictwem w aktach terroru (do wysokości SU KL)+145 PLN
Ubezpieczenie bagażu podróżnego (do 2 000 PLN)+80 PLN
Następstwa chorób przewlekłych (do wysokości SU KL) +360 PLN
Podwyższenie sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy w podróży, kosztów poszukiwania i ratownictwa do 100 000 EUR +400 PLN
Świadczenie szpitalne – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku+135 PLN

Karta Planeta Młodych Family Travel Sport (FSA, FSD)

FSA

790 zł | KUP TERAZ

KL: 60 000 EUR | OC: 30 000 EUR
NNW: 7 000 PLN

FSD

900 zł | KUP TERAZ

KL: 60 000 EUR | OC: 30 000 EUR
NNW: 20 000 PLN

 • Karta ważna przez 12 miesięcy
 • Karta przeznaczona dla rodziny, składająca się z dziecka, które ukończyło 4 lata i nie ukończyło 18 roku życia oraz ich dwojga rodziców, którzy nie ukończyli 59 roku życia.
 • Karta zawiera ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (7 000 PLN wariant FSA lub 20 000 PLN wariant FSD).
 • Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej.
 • Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu oraz wyczynowego uprawiania sportu i uprawiania sportów wysokiego ryzyka
 • Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu oraz USA i Kanady.
 • Koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR
 • W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej.
 • Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży.
 • Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni.

Opcjonalnie, za dodatkową opłatą istnieje możliwość rozszerzania ochrony o

Ryzyko związane z biernym uczestnictwem w aktach terroru (do wysokości SU KL)+145 PLN
Ubezpieczenie bagażu podróżnego (do 2 000 PLN)+80 PLN
Następstwa chorób przewlekłych (do wysokości SU KL) +360 PLN
Podwyższenie sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy w podróży, kosztów poszukiwania i ratownictwa do 100 000 EUR +400 PLN
Świadczenie szpitalne – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku+135 PLN

UUBEZPIECZENIE NA CAŁYM ŚWIECIE W TYM W KANADZIE I USA

Karta Planeta Młodych Family Travel VIP (FDV)

FDV

2200 zł | KUP TERAZ

KL: 60 000 EUR | OC: 30 000 EUR
NNW: 20 000 PLN

 • Karta ważna przez 12 miesięcy
 • Karta przeznaczona dla rodziny, składająca się z dziecka, które ukończyło 4 lata i nie ukończyło 18 roku życia oraz ich dwojga rodziców, którzy nie ukończyli 59 roku życia. Karta zawiera ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (20 000 PLN).
 • Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej.
 • Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu
 • Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu
 • Koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR
 • W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej.
 • Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży.
 • Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni.

Opcjonalnie, za dodatkową opłatą istnieje możliwość rozszerzania ochrony o

Ryzyko związane z biernym uczestnictwem w aktach terroru (do wysokości SU KL)+145 PLN
Ubezpieczenie bagażu podróżnego (do 2 000 PLN)+80 PLN
Następstwa chorób przewlekłych (do wysokości SU KL) +360 PLN
Podwyższenie sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy w podróży, kosztów poszukiwania i ratownictwa do 100 000 EUR +400 PLN
Świadczenie szpitalne – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku+135 PLN

Karta Planeta Młodych Travel VIP Sport (FSDV)

FSDV

2300 zł | KUP TERAZ

KL: 60 000 EUR | OC: 30 000 EUR
NNW: 20 000 PLN

 • Karta ważna przez 12 miesięcy
 • Karta przeznaczona dla rodziny, składająca się z dziecka, które ukończyło 4 lata i nie ukończyło 18 roku życia oraz ich dwojga rodziców, którzy nie ukończyli 59 roku życia. Karta zawiera ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (20 000 PLN)
 • Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej.
 • Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu oraz wyczynowego uprawiania sportu i uprawiania sportów wysokiego ryzyka
 • Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu.
 • Koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR
 • W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej.
 • Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży.
 • Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni.

Opcjonalnie, za dodatkową opłatą istnieje możliwość rozszerzania ochrony o

Ryzyko związane z biernym uczestnictwem w aktach terroru (do wysokości SU KL)+145 PLN
Ubezpieczenie bagażu podróżnego (do 2 000 PLN)+80 PLN
Następstwa chorób przewlekłych (do wysokości SU KL) +360 PLN
Podwyższenie sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy w podróży, kosztów poszukiwania i ratownictwa do 100 000 EUR +400 PLN
Świadczenie szpitalne – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku+135 PLN

 

UWAGA: Wszystkie Karty wysyłane są Pocztą Polską listem poleconym priorytetowym lub przesyłką kurierską DHL

do ceny Karty doliczane są następujące opłaty za przesyłkę

wysyłka kurierska na terytorium Polski (DHL) dostawa do dwóch dni roboczych

12,00 zł wysyłka kurierska na terytorium Polski (DHL) do punktu odbioru, dostawa do dwóch dni roboczych

za wysyłkę na terytorium Polski ( list polecony, priorytetowy) dostawa siedem do dziesięciu dni roboczych

za wysyłkę zagraniczną (list polecony priorytetowy)

 • NNW – ubezpieczenie w zakresie trwałego inwalidztwa lub śmierci w Polsce i za granicą
 • KL – ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą w tym leczenia stacjonarnego, ambulatoryjnego oraz leczenia
  stomatologicznego (600 EUR), przedwczesnego porodu do 32 tygodnia ciąży. Ubezpieczenie obejmuje
  transport medyczny oraz koszty pogrzebu za granicą lub transport zwłok.
 • OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie roszczeń cywilnoprawnych dotyczących szkód rzeczowych oraz osobowych poza granicami Polski