Podróże w dobie COVID

Zachorowanie na COVID-19

Wszystkie Karty Planeta Młodych oraz Planeta Młodych Plus, Family oraz Family Max zawierają ochronę w zakresie kosztów leczenia związanych z nagłym zachorowaniem na COVID-19 zaistniałym w trakcie podróży zagranicznej. Koszty leczenia COVID-19 zarówno ambulatoryjnego jak i hospitalizacji pokrywane są do kwoty 40 000 EUR.

Ubezpieczenie pokrywa również koszty zakupu zaleconego przez lekarza testu diagnostycznego, mającego na celu potwierdzenie lub wykluczenie zachorowania.

Masz więcej pytań. Napisz do nas: info@planetamlodych.com.pl