Polska – Karta Planeta Młodych Classic

Zamów Kartę Planeta Młodych w wariancie Classic przeinaczoną dla osób , które w trakcie okresu objętego ubezpieczeniem ukończą co najmniej 4 i nie ukończą 32 lat. Karty Classic zawiera ochronę w zakresie ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terytorium Polski.

Classic CA

NNW na sumę 7 000 PLN / cena 110 PLN

Karta ważna przez 365 dni

Karta przeznaczona dla osób, które w trakcie ważności Karty ukończą 4 lata i nie ukończą 32 lat. Karta zawiera ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na terenie całej Polski. Karta przeznaczona jest dla uczniów i studentów oraz osób pracujących umysłowo na terenie Polski. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe w miejscu zamieszkania, w pracy, w miejscu nauki oraz w trakcie podróży po Polsce. Karta obejmuje amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych.

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z wykonywaniem pracy fizycznej dopłata – 100 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z uprawianiem sportów ekstremalnych 170 PLN lub wyczynowym uprawianiem sportu 120 PLN

Classic CD

NNW na sumę 20 000 PLN / cena 140 PLN

Karta ważna przez 365 dni

Karta przeznaczona dla osób, które w trakcie ważności Karty ukończą 4 lata i nie ukończą 32 lat. Karta zawiera ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na terenie całej Polski. Karta przeznaczona jest dla uczniów i studentów oraz osób pracujących umysłowo na terenie Polski. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe w miejscu zamieszkania, w pracy, w miejscu nauki oraz w trakcie podróży po Polsce. Karta obejmuje amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych.

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z wykonywaniem pracy fizycznej dopłata 150 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z uprawianiem sportów ekstremalnych 260 PLN lub wyczynowym uprawianiem sportu 180 PLN

Classic Sport CSA

NNW na sumę 7 000 PLN / cena 150 PLN

Karta ważna przez 365 dni

Karta przeznaczona dla osób, które w trakcie ważności Karty ukończą 4 lata i nie ukończą 32 lat. Karta zawiera ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na terenie całej Polski. Karta przeznaczona jest dla uczniów i studentów oraz osób pracujących umysłowo na terenie Polski . Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe w miejscu zamieszkania, w pracy, w miejscu nauki oraz w trakcie podróży po Polsce. Karta obejmuje zarówno amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych jak i sportów wysokiego ryzyka m. in.  narciarstwo, nurkowanie z aparatem oddechowym, żeglarstwo na morzu i wspinaczka skałkowa i górska, sztuki walki, łyżwiarstwo, kitesurfing.

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z wykonywaniem pracy fizycznej dopłata – 100 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z uprawianiem sportów ekstremalnych 170 PLN lub wyczynowym uprawianiem sportu 190 PLN

Classic Sport CSD

NNW na sumę 20 000 PLN / cena 170 PLN

Karta ważna przez 365 dni

Karta przeznaczona dla osób, które w trakcie ważności Karty ukończą 4 lata i nie ukończą 32 lat. Karta zawiera ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na terenie całej Polski. Karta przeznaczona jest dla uczniów i studentów oraz osób pracujących umysłowo na terenie Polski. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe w miejscu zamieszkania, w pracy, w miejscu nauki oraz w trakcie podróży po Polsce. Karta obejmuje zarówno amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych jak i sportów wysokiego ryzyka m. in.  narciarstwo, nurkowanie z aparatem oddechowym, żeglarstwo na morzu i wspinaczka skałkowa i górska, sztuki walki, łyżwiarstwo, kitesurfing.

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z wykonywanie pracy fizycznej dopłata – 150 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z uprawianiem sportów ekstremalnych 260 PLN lub  wyczynowym uprawianiem sportu 240 PLN

UWAGA: Wszystkie Karty wysyłane są Pocztą Polską listem poleconym priorytetowym lub kurierem DHL

do ceny Karty doliczane są następujące opłaty za przesyłkę

13,50 zł wysyłka kurierska na terytorium Polski (DHL) dostawa do dwóch dni roboczych

8,40 zł za wysyłkę na terytorium Polski  ( list polecony, priorytetowy) dostawa siedem do dziesięciu dni roboczych

16,00 zł za wysyłkę zagraniczną  (list polecony priorytetowy)