Polska – Karta Planeta Młodych Classic Plus

Zamów Kartę Planeta Młodych w wariancie Classic przeinaczoną dla osób , które w trakcie okresu objętego ubezpieczeniem ukończą co najmniej 32 i nie ukończą 60 lat. Karty Classic zawiera ochronę w zakresie ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terytorium Polski.

Classic CA Plus

NNW na sumę 7 000 PLN / cena 140 PLN

Karta ważna przez 365 dni

Karta przeznaczona dla osób, które w trakcie ważności Karty ukończą 32 lata i nie ukończą 60 lat. Karta zawiera ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na terenie całej Polski. Karta przeznaczona jest osób pracujących umysłowo na terenie Polski. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe w miejscu zamieszkania, w pracy oraz w trakcie podróży po Polsce. Karta obejmuje amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych.

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z wykonywaniem pracy fizycznej dopłata -150 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z uprawianiem sportów ekstremalnych 250 PLN lub wyczynowym uprawianiem sportu 180 PLN

Classic CD Plus

NNW na sumę 20 000 PLN / cena 170 PLN

Karta ważna przez 365 dni

Karta przeznaczona dla osób, które w trakcie ważności Karty ukończą 32 lata i nie ukończą 60 lat. Karta zawiera ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na terenie całej Polski. Karta przeznaczona jest osób pracujących umysłowo na terenie Polski. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe w miejscu zamieszkania, w pracy oraz w trakcie podróży po Polsce. Karta obejmuje amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych.

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z wykonywaniem pracy fizycznej dopłata -200 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z uprawianiem sportów ekstremalnych 360 PLN lub wyczynowym uprawianiem sportu 250 PLN

Classic Sport CSA Plus

NNW na sumę 7 000 PLN / cena 180 PLN

Karta ważna przez 365 dni

Karta przeznaczona dla osób, które w trakcie ważności Karty ukończą 32 lata i nie ukończą 60 lat. Karta zawiera ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na terenie całej Polski. Karta przeznaczona jest dla osób pracujących umysłowo na terenie Polski . Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe w miejscu zamieszkania, w pracy oraz w trakcie podróży po Polsce. Karta obejmuje zarówno amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych jak i sportów wysokiego ryzyka m. in.  narciarstwo, nurkowanie z aparatem oddechowym, żeglarstwo na morzu i wspinaczka skałkowa i górska, sztuki walki, łyżwiarstwo, kitesurfing.

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z wykonywaniem pracy fizycznej dopłata – 150 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z uprawianiem sportów ekstremalnych 250 PLN lub wyczynowym uprawianiem sportu 260 PLN

Classic Sport CSD Plus

NNW na sumę 20 000 PLN / cena 200 PLN

Karta ważna przez 365 dni

Karta przeznaczona dla osób, które w trakcie ważności Karty ukończą 32 lata i nie ukończą 60 lat. Karta zawiera ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na terenie całej Polski. Karta przeznaczona jest dla osób pracujących umysłowo na terenie Polski . Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe w miejscu zamieszkania, w pracy oraz w trakcie podróży po Polsce. Karta obejmuje zarówno amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych jak i sportów wysokiego ryzyka m. in.  narciarstwo, nurkowanie z aparatem oddechowym, żeglarstwo na morzu i wspinaczka skałkowa i górska, sztuki walki, łyżwiarstwo, kitesurfing.

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z wykonywaniem pracy fizycznej dopłata -200 PLN

Istnieje możliwość rozszerzania ochrony o ryzyko związane z uprawianiem sportów ekstremalnych 360 PLN lub  wyczynowym uprawianiem sportu 300 PLN

UWAGA: Wszystkie Karty wysyłane są Pocztą Polską listem poleconym priorytetowym lub kurierem DHL

do ceny Karty doliczane są następujące opłaty za przesyłkę

13,50 zł wysyłka kurierska na terytorium Polski (DHL) dostawa do dwóch dni roboczych

8,40 zł za wysyłkę na terytorium Polski  ( list polecony, priorytetowy) dostawa siedem do dziesięciu dni roboczych

16,00 zł za wysyłkę zagraniczną  (list polecony priorytetowy)