Ubezpieczenie dla osób pracujących fizycznie.

Wyjeżdżasz za granicę w celach zarobkowych? Dobrze przemyśl wybór ubezpieczenia, ponieważ standardowa polisa może okazać się niewystarczająca. Standardowo wykonywanie jakichkolwiek czynności o charakterze zarobkowym oraz takich, za które nie otrzymujemy wynagrodzenia, jak wolontariat, staże czy praktyki, wyłączone jest z ochrony.

Wszystkie Karty Planeta Młodych obejmują ochronę w takcie wykonywania Pracy umysłowej czyli takiej, która absorbuje centralny układ nerwowy i wiąże się głównie z odbiorem informacji, podejmowaniem decyzji. Praca umysłowa może mieć charakter twórczy, odtwórczy, pomocniczy.

Osoby wykonujące zajęcia definiowane jako Praca fizyczna, będą objęte ochroną po opłaceniu zwyżki o Pracę fizyczną. Za pracę fizyczną uznaje się pracę wymagającą nakładu wysiłku fizycznego i absorbującą głównie układ mięśniowy.

Z ochrony wyłączone jest jednak, wykonywanie prac wysokiego ryzyka. Za prace wysokiego ryzyka uważa się prace w: budownictwie, gazownictwie, energetyce, hutnictwie, górnictwie, przemyśle ciężkim, tartakach, wykonywanie praca z użyciem wiertek udarowych, pił mechanicznych, młotów pneumatycznych, pilarek lub szlifierek mechanicznych, obrabiarek, dźwigów i maszyn roboczych, oraz drogowych, jak również działania z użyciem farb, lakierów, paliw płynnych i rozpuszczalników, gazów technicznych i spalinowych, gorących olejów technicznych lub płynów technicznych, wykonywanie prac na wysokościach oraz na jednostkach pływających oraz praca w następujących zawodach: konwojent, stolarz, rolnik, rzeźnik, inspektor budowlany, architekt wykonujący swoją pracę na budowie, operator maszyn dziewiarskich.

Ochronę w zakresie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, powstałych w trakcie wykonywania pracy fizycznej można dokupić do wszystkich wariantów Kart Planeta Młodych oraz Planeta Młodych Plus.

Masz więcej pytań? Napisz do nas  info@planetamlodych.com.pl