Ubezpieczenie dla osób pracujących fizycznie.

Wyjeżdżasz za granicę w celach zarobkowych? Dobrze przemyśl wybór ubezpieczenia, ponieważ standardowa polisa, może okazać się niewystarczająca. Standardowo wykonywanie jakichkolwiek czynności o charakterze zarobkowym oraz takich, za które nie otrzymujemy wynagrodzenia, jak wolontariat, staże czy praktyki, wyłączone jest z ochrony.

Wszystkie Karty Planeta Młodych obejmują ochronę w takcie wykonywania Pracy umysłowej czyli pracy biurowej oraz uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach teoretycznych.

Osoby wykonujące zajęcia definiowane jako Praca fizyczna, będą objęte ochroną po opłaceniu zwyżki o Prace fizyczną. Za pracę fizyczną uznaje się pracę w transporcie, fabryce, pogotowiu ratunkowym, policji, straży miejskiej i pożarnej, wojsku, ochronie, myjni samochodowej, pralni, maglu, zakładzie pogrzebowym oraz wykonywanie takich zawodów jak listonosz, kurier, przedstawiciel handlowy, aktor, artysta estradowy, charakteryzator, choreograf, operator kamery, fotograf wykonujący swoją pracę poza zakładem fotograficznym, handlowiec, masażysta, fryzjer, kosmetyczka oraz inne prace fizyczne, które nie są pracą wysokiego ryzyka.

Praca fizyczna wysokiego ryzyka, która nie podlega ochronie w ramach Kart Planeta Młodych to wykonywanie prac w: budownictwie, gazownictwie, energetyce, hutnictwie, górnictwie, przemyśle ciężkim, tartakach, wykonywanie praca z użyciem wiertek udarowych, pił mechanicznych, młotów pneumatycznych, pilarek lub szlifierek mechanicznych, obrabiarek, dźwigów i maszyn roboczych, oraz drogowych, jak również działania z użyciem farb, lakierów, paliw płynnych i rozpuszczalników, gazów technicznych i spalinowych, gorących olejów technicznych lub płynów technicznych, wykonywanie prac na wysokościach oraz na jednostkach pływających oraz praca w następujących zawodach: konwojent, stolarz, rolnik, rzeźnik, inspektor budowlany, architekt wykonujący swoją pracę na budowie, operator maszyn dziewiarskich.

Ochronę w zakresie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, powstałych w trakcie wykonywania pracy fizycznej można dokupić do wszystkich Kart Planeta Młodych oraz Planeta Młodych Plus.

Masz więcej pytań? Napisz do nas info@planetamlodych.com.pl